Sunumlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.
.

  • Kanser Hastalarında İnvaziv Fungal İnfeksiyonlar

    33 Yazar, 28 Konu, Güncel yaklaşımlar, yeni kılavuzlar devam...
    ONLINE KITAP
"Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur. Ama Türk Ulusu’nun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir akım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Türk Devleti’nin, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda akan Türk kanları, göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır.”  Mustafa Kemal Atatürk
MMRW'de alkol bazlı el dezenfektanına bağlı toksisite ve ölümler özetlenmekte.   
JAMA'da yayınlanan randomize çalışmaya göre hastaneye yatırılan COVID-19 hastalarında 5 günlük Remdesivir standart bakımdan daha iyi ama bunun klinik önemi belli değil.  
Metilprednizolon kullanımı ventilatörsüz gün sayısını azaltmakta ve erken ekstübasyona yol açmakta.   
Koronavirüs nerden çıktı? Dünya'da pandemilerin geçmişi konularını merak ediyorsanız, Cell'de Anthony S. Fauci ve David M. Morens tarafından yazılan "Emerging Pandemic Diseases: How We Got To COVID-19" başlıklı makaleyi tam metin okuyabilirsiniz.
 Amerikan Ulusal Bilim-Mühendislik ve Tıp Akademileri (The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine) tarafından ortak düzenlenen ve SARS-CoV-2'nin havadan (aerosol yoluyla) bulaşı konusunda yapılacak iki günlük online bir workshop'a ücretsiz katılım mümkün. Ulusal Akademi web sayfalarında ücretsiz bir hesap açılarak, buradaki dökümanlara da serbest erişim mümkün.
Nature dergisinde Rusya tarafından açıklanan aşısının güvenliliği konusunda ciddi sorunlar ve sorular olduğu konusunda bir yazı yayınlandı. 
 New York Times'da yayınlanan bir başyazı yeni Coronavirus'un havadan bulaştığına dair şimdiye dek yayınlanmış bilimsel kanıtların toplu halde sunulduğu ayrıntılı bir derlemeyi içeriyor. Makalenin yazarı Haziran ayı sonunda WHO'ya açık bir mektup yazarak virüsün havadan bulaştığı konusunda tavır alması için baskı yapan bilim insanlarından birisi...
 JAMA Cardiology'de yayınlanan bir çalışma COVID-19'dan iyileşenlerde Kardiak MRI ile %78 tutulum gösterdi.
 American College of Physicians (Amerikan İç Hastalıkları Derneği) tarafından 30 Temmuz tarihinde Annals of Internal Medicine dergisinde yayınlanan bir duyuruda şimdiye dek elde edilen kanıtların ışığında COVID-19 profilaksisi veya tedavisinde klorokin veya hidroksiklorokinin tek başına veya azitromisin le birlikte kullanılmaması gerektiği belirtiliyor.
CID'de yayınlanan çalışmaya göre COVID-19 nedeni ile hastaneye yatırılıp entübe edilenlerde pulmoner aspergilloz dah sık görülmekte. Çalışmada 108 hastada yapıldı.
Almanya'da 2015-208 arası Helikobakter direncine bakılmış. Klaritromisin hala etkili ama direnç var.
 Onayın gecikeceği açılamasının hemen ardından FDA'dan onay geldi...
NIH, FDA'nın COVID-19 hastalarına konvalesan plazma verilmesine onay vermesini verilerdeki yetersizlik nedeniyle durdurduğunu açıkladı. FDA plazma için acil onay vermeye hazırlanıyordu.
Yapılan bir online anket sonucu PPI kullananlarda COVID-19 test pozitifliği odds oranı, günde tek doz PPI alanlarda 2.15, iki doz alanlarda 3.67.
Birleşik krallıkta devam eden ulusal RECOVERY COVID-19 çalışmaları ile ilgili bilgilerin sürekli göncellendiği sayfalardan gelişmeleri görebilirsiniz. 
Annals of Allergy, Asthma & Immunology'de yayınlanan bir yazıda koku alma duyusu kaybının COVID-19 için iyi prognostik faktör olduğu belirtildi. Koku kaybı genç, kadın ve yüksek BMI olanlarda daha belirgin ve anozmisi olanlar daha az hastaneye yatırılıyor.    
JAMA Internal Medicine'da yayınlanan bir Güney Kore çalışmasına göre 303 pozitif olguda semptomlu ve semptomsuz olmaları viral yükü değiştirmiyor.
 JAMA Pediatrics'te yayınlanan analizde SARS-CoV-2 viral RNA 5 yaşından ufak çocuklarda yüksek miktarda bulundu.
 Tüm üyelerimizin Bayramını kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyoruz...